Cykl „Prehistoria”. Technika mieszana.
Zestaw ten bejmuje prace tworzone głównie w plenerze.
Charakterystyczna jest stonowana kolorystyka i uproszczenie formy przypominające naskalne malowidła.
Wykorzystanie w części prac gotowych materiałów z otoczenia (piasek, ziemia, folia...) pomogło stworzyć realistyczne imitacje przypominające współczesne wykopaliska.
Dodatkowo obrazy zyskały ekologiczny charakter.

TODOart&design Grażyna Tomaszewicz e-mail: todo@todoart.pl