Cykle „Tango”, „Tango i Rewolucja” . Technika mieszana, przeważa akryl na płótnie.
Obrazy malowane szybko, ekspresyjnie, kontrastowo, odzwierciedlają klimat Tanga
oraz odczucia wywołane tym tańcem.
W cyklu „Tango i Rewolucja” teatralny charakter tańca i jego lekko kiczowatą otoczkę dodatkowo podkreślają wmontowane w obraz gotowe atrybuty tangowe  w postaci sztucznych róż.
Przesłanie: Rewolucja - owszem, ale w tańcu i tylko pokojowa.

TODOart&design Grażyna Tomaszewicz e-mail: todo@todoart.pl